ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp
އދ.އަތޮޅު ފެންފުށީގައި ގެެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ގެެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 15:20 ހާއިރުއެވެ. އަދި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުއްޖާ ފެނުނީ މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ކަމަށެވެ.

އެކުއްޖާ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. މި ހާދިސާ ފުލުހުންދަނީ އިތުރަށް ތަޙުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް