ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ.

16

ޔުނިވާސަލް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ އަވަހާރަވެފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަވަހާރަވީއިރު ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު ގެންދެވީ ސިންގަޕޫރުގައި ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެކެވެ. އެބޭފުޅާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާ 68 އަހަރުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވިއިރު، އަނބިކަނބަލަކާއި ދެބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ