ކޯވިޑް19: ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަނީ! ސަމާލުވޭ!

10

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 94 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 45 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 49 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 38 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 56 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 12,546 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 997 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 80 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 320 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

ކޯވިޑުގެ ކޭސްތައް މަދުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު ހާލަތު އަނެއްކާވެސް މިދަނީ ތިންވަނަ ރާޅަކާއި ދިމާލަށެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް، އެހްޕާއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޢަމަލު ކުރުން ނުހަނު މުހިންމެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ