ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 24 މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ!

20

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 24 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 06 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 18 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 18 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 06 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 11,986 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 847 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 60 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 226 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

މިބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 40 މީހަކު ނިޔާވެފައި ވާއިރު 11,092 މީހަކުވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 14 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ އިތުރުން 26 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 138 މުވައްޒަފުންނާއި، 52 ފަތުރުވެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނު 7:25 ހާއިރު ޚަބަރު ހުސްވެގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ 43 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ވެސް ވަނީ ކޯވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ. މިއާއިއެކު މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 40 އަށް އަރައިފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ