ހިތް ނުތަނަވަސް ވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބު ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިިޑޭޓު ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައިފި

156

އެމެރިކާގައި ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޖޯ ބައިޑަން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކުރިންވެސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔަ ފަދައިން، ޓްރަމްޕް ވަނީ ބައެއް ނަތީޖާތަކަށް ގޮންޖައްސަވައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ. 

ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ވައުދުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކަނާތުފިޔާގެ ލީޑަރުންނަށް ތާއީދުކުރުން ހުއްޓާލާނެކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނާއި ބައިމަދު މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ