ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 35 މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ!

Facebook
Twitter
WhatsApp
 ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 35 މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ!

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 35 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 26 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 9 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 24 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 11 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 11,567 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 871 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 47 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 320 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 23 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ އިތުރުން 23 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 83 މުވައްޒަފުންނާއި، 28 ފަތުރުވެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ.

މިބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 37 މީހަކު ނިޔާވެފައި ވާއިރު 10,652 މީހަކުވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.

އިއްޔެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 1517 ސުންކު ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައްސިވެފައިވަނީ %2.3 މީހުންނެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް