ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 33 މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ!

Facebook
Twitter
WhatsApp
ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 33 މީހަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެއްޖެ!
   ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 33 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 09 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 24 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.
    އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 20 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 13 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
    އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 11,391 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 919 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 38 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 329 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.
    އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 21 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ އިތުރުން 23 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 34 މުވައްޒަފުންނާއި، 22 ފަތުރުވެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ.
           މިބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 37 މީހަކު ނިޔާވެފައި ވާއިރު 10,428 މީހަކުވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.
    އިއްޔެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 1570 ސުންކު ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައްސިވެފައިވަނީ 2.1% މީހުންނެވެ.
   

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް