ކޯވިޑް19: އިއްޔެ ފައްސިވީ 24 މީހުން!

7
 ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 24 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކޭސްއެއް އަތޮޅުތެރެއިން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި 24 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.
    އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 20 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 4 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
    އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 11,178 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1038 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 43 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 369 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.
    އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 20 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ އިތުރުން 19 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި 25 މުވައްޒަފުންނާއި، 14 ފަތުރުވެރިޔަކު ހިމެނެއެވެ.
           މިބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 36 މީހަކު ނިޔާވެފައި ވާއިރު 10,097 މީހަކުވަނީ ބަލިން ފަސޭހަވެފައެވެ.
    އިއްޔެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ 1572 ސުންކު ނަގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައްސިވެފައިވަނީ %1.5 މީހުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ