ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

18

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއްދީ، އައު އުސޫލުތައް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ޢާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

މިފަހަރު ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ ވަގުތު ރޭގަނޑު 11 އިން ފަތިހު 4 އަކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. މިއާއިއެކު ރޭގަނޑު 11 އާއި ހަމަޔަށް ވެހިކަލް ދުއްވުންވެސް ހުއްދަ ވާނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު މި ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ގަޑިތަކަށްވެސް މިވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ތަންތަން ހިންގުން މަނާ ގަޑިއަކީ ރޭގަނޑު 10:30 އިން ފަތިހު 5 އަކަށެވެ. މިއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލިބުނު އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޯވިޑް19 އަށް 11،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާރުވެސް 1000އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން މިބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

https://www.gazette.gov.mv/gazette/download/5878

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ