ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 69 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

16

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް  އަށް އިތުރުު 69 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 6  ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 63  ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 29 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 40 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 11062އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1140 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު،61   ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 367 މީހަކުވަނީ  އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 19 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 19  ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުން ވަނީ 19 މުވައްޒަފުންނާއި 14 ފަތުރުވެރިޔަކު މިބައްޔަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ