“ބޮޑު ގެއްލުމެއް” ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ވަޒީފާއާއިބެހޭ އާގާނޫނާއި ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިއާގައި މުޒާހިރާކުރި އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

28

ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ އާ ގާނޫނާއި ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހިރާ ކުރަމުންދާ އެތައް ހާސްބަޔެއްގެ ތެރެއިން ޖަކާޓާގައި މުޒާހިރާ ކުރަމުންދިޔަ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އާ ގާނޫނާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހިރާ ކުރާތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އާ ގާނޫނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ބުނާގޮތުގައި އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދަރިވަރުން މަޖްލިސް އާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ކުރިމަތީގައި މުޒާހިރާ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެތައްހާސް ސިފައިންވަނީ މަގުމައްޗަށް ނެރެފައެވެ. 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ