ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 35 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

31

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 35 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު  35 ކޭސްވެސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 8 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ކޯވިޑް19 ފެތުރެން ފެށިއިރު ފައްސިވާ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް ގިނަ ނަމަވެސް، މިހާރު ވަނީ އެނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮއްސައެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 10894 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި،1110 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު،72 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 368 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

އިއްޔެއާއި ހަމަޔަށް އަތޮޅުތެރޭގެ 21 ރަށެއްގައި އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 20 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. ރިސޯޓްތަކުން ވަނީ 16 މުވައްޒަފުންނާއި، 10 ފަތުރުވެރިޔަކު މިބައްޔަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އަދި މި ބަލީގައި އިއްޔަ މެންދުރު  2:20 ހާއިރު ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެފައެވެ.

އެއީ 56 އަހަރުގެ އަންހެނެއް  ކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 35 ކަށް އަރާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ