މަސްތުގެޙާލަތުގައި ހުރެ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހާ މަޢާފަށް އެދިއްޖެ

49

މަސްތުގެޙާލަތުގައި ހުރެ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި އިންޑިއާގެ މީހާ މަޢާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

މާތްﷲ އަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހާޒިރު ކުރުމުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި ހުއްޓައެވެ. އޭނާ މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކަށާއި ކޯޓުތަކަށް ފާޑު ކިޔާފައި ވެއެވެ.

އެ ކަމާއި ގުޅިގެން މީސް މީޑިއާގައި އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓްރެސްވެފައި ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އެރޭ ދެއްކުނު ވާހަކަތައް ހަދާން ނެތިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ