‎!ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

36
‎ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް 19 އަށް އިތުރު 44 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން4 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 40 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 38 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އަދި އަނެއް 6 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ކޯވިޑް19 ފެތުރެން ފެށިއިރު ފައްސިވާ ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް ގިނަ ނަމަވެސް، މިހާރު ވަނީ އެނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮއްސައެވެ.އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ10398 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި،1144 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 79 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން
ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 516 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.
https://www.gazette.gov.mv/gazette/download/5864
‎. އަދި ހަމަ މިއާއެކު ކޯވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނަސްފައިވެއެވެ.
‎އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 8:00 އިން 10:00 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އޮކްޓޯބަރ 3 ފަށައިން ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. 5:00

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ