ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު ފިހިއްޖެ

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މާލޭ ގެއެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު ފިހިއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:29 ގައެވެ.

މ.ދިލީވިލާގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ3 އަންހެނަކަށެވެ.

ގޭސްފުޅި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޫނު ވަނީ ފިހިފައެވެ. އެގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ދަނީ އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ގޭސް ފުޅި ގޮވީ ގޭސް ލީކްވަމުން ދަނިކޮށް އުނދުން ރޯކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް