ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު: %52 އާއެކު އުރުދުޣާން ކުރީގައި 

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ގުނަމުންދާއިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެ ގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ކަމަށް ނަތީޖާއިން ދައްކައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ބާއްވާފައިވާއިރު, ވޯޓުލާފައިވަނީ ތުރުކީގެ މިހާރުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކެމާލް ކިލިޗްދަރޯލޫއާއި ދެމެދުގައެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ފޮށިތައް މިހާރު ގުނާފައިވާއިރު 52 ޕަސެންޓް ވޯޓާއެކު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ މިހާރުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާނެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކެމާލް ކިލިޗްދަރޯލޫއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 47 ވޯޓެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް