ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

އުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

”ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދު ފުއްދުމުގައި އޭނާގެ ގާބިލްކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަގާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި،“ އެމްޑީޕީގެ އިސް މެމްބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް މިނިސްޓަރުކަމުން އާތިފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ”ވަރަށް ބޮޑަށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ“އެވެ.

މި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަކީ ކޯލިޝަންގެ އެއް ޕާޓީކަމުގައިވާ އެމްއާރުއެމް ސްލޮޓެއްގަ ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެން ނެވި ބޭކަނބަލެކެވެ.

އާތިފާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އާތިފާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް