ކޯވިޑް19: އިއްޔެ އިތުރު 85 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

84

 

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 އަށް އިތުރު 85 މީހަކު އިއްޔެ ފައްސިވެެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަދި 82 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން 46 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެެވެ. އަދި އަނެއް 39 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އިއްޔެ ފައްސިވީ މީހުންނާއި އެކު ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރުވަނީ 9328 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 1560 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 111 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި 767 މީހަކުވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ކޯވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުން ގިނަވުމާއި، އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަލިން ރަނގަޅުވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން، އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދާއި، އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަނީ މަޑުމަޑުން މަދުވަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ