ގަން އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސްއަށް

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ސ.ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢު އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސްއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް 80 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަޒާން އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ގަން އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢު އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސްއާ ހަވާލުކުރީ މީގެ ދެތިން ހަފުތާކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި

ވަރަށް އަވަހަށް އެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އަޒާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޒާން ވިދާޅުވި ގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ދާނީ އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލެއް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ގަން އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއެކު ކާގޯ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރަކާއި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކާއި ލައުންޖް ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް