އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީކަމަށްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު 09:00 ގައެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު 05:00 އާ ހަމައަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި, ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި 57,255 މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ.

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތަފްސީލް:

ހއ.އަތޮޅު: 3431

ހދ.އަތޮޅު: 2942

ށ.އަތޮޅު: 3387

ނ.އަތޮޅު: 2785

ރ.އަތޮޅު: 2770

ބ.އަތޮޅު: 2019

ޅ.އަތޮޅު:2242

ކ.އަތޮޅު: 1731

އއ.އަތޮޅު:1533

އދ.އަތޮޅު:939

ވ.އަތޮޅު:524

މ.އަތޮޅު:824

ފ.އަތޮޅު:899

ދ.އަތޮޅު:1196

ތ.އަތޮޅު:2443

ލ.އަތޮޅު:3404

ގއ.އަތޮޅު:3424

ގދ.އަތޮޅު:3163

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ:3040

އައްޑޫ ސިޓީ:7832

މާލެ: 6727

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖުމްލަ 243 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ގިނަ މަރުކަޒުތަކުގައި އަދި ވޯޓުލުން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް