އިންޑިއާއިން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މޭލުދަނޑި ފަހަނަޅައި ގޮސްފި – ދުނިޔޭގައި އެއްދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވީ އިންޑިއާގައި

85

ނިއު ދެއްލި- އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 1 މިލިއަން އަށް އަރަން 5 މަހައްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނެގިއެވެ.

އަދި 2 މިލިއަން އެރީ އޭގެ 21 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 3 ވަނަ މިލިއަން އަށް ވާސިލުވާން ނެގީ ކުރު އެންމެ 16 ދުވަހެވެ.

ކަމާއި ބެހޭ މާހިރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ބާރުމިނުގައި ފެތުރެމުންދާ މި ބަލިމަޑުކަން ގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ސިޔާސީ ލީޑަރުން އިގްތިސާދު ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މި އަދަދުތައް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައިވެސް މަޑުޖަައްސާލުމުގެ އުންމީދެއް ނެެތެވެ. މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެއަށް މި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށީއްސުރެ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އެއްދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވިތަނެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ވަނީ ވެފައެވެ. މިއީ އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 77000 އައްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސި ވެގެންނެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ