ގެ އެއްގެ ތެރޭ ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ގެ އެއްގެ ތަރޭ ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައި އެސައިކަލު އަންދައި ހުލިކޮށްލައިފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާނީ އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ރޭ ދަންވަރުއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލިފާނުގެ ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ސައިކަލުގެ ބޮޑުބައެއް އަދައި ހުލި ވެފައިވާއިރު އެ ގެއަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. އެ ގޮތުން ގޭގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ފާރަށް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ.

މިހާދިސާގެ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ގެ އެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލުގައި ހުޅުވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް