މިނިކާ ބާޒުތަކާމެދު ޕީޕީ އެމް މެމްބަރުން ވިސްނަންޖެހޭ: ޝަހީމް

Facebook
Twitter
WhatsApp
285096_3_70cd59fc8a4b1f7d6e684f6958a7d434200de0d2_large

ރައީސް އަބްދުއްލާ ޔާމިންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަކީ މިނިކާ ބާޒުތަކެއްކަން ސިފަކުރައްވައި އެ ފަރާތްތަކާމެދު ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ވަރަށް ވިންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓުގެ ގޮތުގައި ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެވެ.

ޝަހީމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ  މިނިކާބާޒުތަކާމެދު ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވެ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާ އެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ހޭލާ ކަމަށެވެ.

” ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ވެރިކަން ފުރުޅާލައި އެ މަނިކުފާނާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ފަހަތައް ޖައްސާލުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި މިނިކާ ބާޒު ތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހޭލާ” އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުންނާ ނުކުޅެވޭނެކަމަށެވެ. ޝަހީމް މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީން ތައްޔާރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑިޕީން ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަ ދަޑިވަޅެއްގައެވެ.

One Response

  1. ވަރަށް އުނދަނގޫ ކަމެއް ތީ! އަމިއްލަ ޕާޓީގައި ވެސް ދެފައި ދެރާއްޖެއަށް ލައިގެން ތިބީ އިލްހާމް މެން، ޚަލީލު މެން ކަހަލަ ކިތައް ބޮޑުން ކަމެއް ނޭންގޭނޫންތޯއެވެ؟ ވަރަށް ހެޔޮދުޢާ ސަލާމް!

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް