އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންނަށް ހިލޭ ލޮލުގެ ސްކްރީނިން

Facebook
Twitter
WhatsApp
309181928_10159685635726939_5346243233313026819_n

އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެމްބަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހިލޭ ލޮލުގެ ސްކްރީނިން ހެދުމަށް ތައާރްކޮށްފި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މިއީ އައިކެއާ އާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފާ އެއްކަމަށާ މި މި އޮފާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.


އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ 1،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީގެ ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ނެގުމުން ނުވަތަ އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕެކޭޖުގެ 40އެމްބީއަށް ވުރެ މަތީގެ ޕެކޭޖެއް ނެގުމުންނެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އެ ކުންފުންޏަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފަސޭހަތައް ދިނުމަށް ގިނަ މައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާ އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަބަދުވެސް ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް