ޔޫ އޭ އީން އިޒްރޭލު ބޮއިކޮޓުކުރުން ކެންސަލްކޮށް، އިޒުރޭލުގެ ފްލައިޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި އެންބަސީ ހުޅުވުމުގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ޔޫ އޭ އީން އިޒްރޭލު ބޮއިކޮޓުކުރުން ރަސްމީކޮށް ނިންމިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ޔޫ އޭ އީގެ ވެރިޔާ ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާ މެދުވެރިވެގެން އެއްބަސްވި ސިޔާސީ ގުޅުމުގެ އެއްބަސްވުމާޢި އެއްގޮތަށް ކުރި ކަމެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ޑަބްލިއު އޭ އެމްއިން ހޮނިހިރި ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބަޔާން ނެރުއްވީ ޔޫއޭއީގެ ރައީސް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާން އެވެ. އެއީ އަބޫދާބީއާއި އެމިރޭޓުސްގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚު ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ އަމުރަށެވެ. 

Loading

2 Responses

  1. ދުނިޔޭގައި އަރާމުކޮށް އުޅެލާފަ މަރުވުމުގެ ކުރިން ޙައްޖަށް ގޮސްލާ ސެލްފީނަގައި ލައިވް ޓީވީއިން ދައްކާލެވުނީމާ އޯކޭ ކަމަށް ދެކޭ މީހުނަށް ތިގޮތްވެސް ހަމަ އޯކޭ ނުވާންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ. ވިސްނާފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް ވަމާތޯއެވެ.

    1. އަސްލުވެސް، ވަރަށް ހިތާމަހުރި ޚަބަރުތައް. އިސްލާމީ ދުނިޔެ މިހާ ދަށް ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިފަ މިވަނީ. ރަސޫލާ އަންގަވާފައިވަނީ ޔަހޫދީން މުސްލިމުންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެކަމަށް ޔަހޫދީންގެ މިއްލަތަށް މުސްލިމުން ތަބާނުވަނީސް.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް