އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

Facebook
Twitter
WhatsApp
uKt2UI90wa1ysYH7sfWo

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ތިން ކުންފުންޏަށް ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަކީ މަހަލްދީބް ހއްޖު އެންޑް އުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ރައުޟާ ލިލްހައްޖި ވަލްއުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ޘާބިތު ލިލްހައްޖި ވަލްއުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަމަށެވެ.


އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ހުއްދައެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ 44 ކުންފުންޏަކަށް މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް