އަލަމްގިރި: ޖާދުލުގައި ޖެހުނު ގުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މުޝީރު ރާފިއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންނާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަލްމްގިރީގެ ޖާދުލުގައި ޖެހި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ މުޝީރު އިބްރާހިމް ރާފިއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އަލަމްގިރީގެ ޖާދުލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ ވީޑިއޯތައް އާންމުވަމުން އަންއިރު ރާފިއުކަމަށް ބެލެބޭ މީހަކު އަލަމްގިރިއާ އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާމަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މިއަދު ވަނީ ލީކްކޮށްލާފައެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ އާންމުވުމުގެ ކުރިން އެ ވީޑިއޯގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމާ އެކު ރާފިއުއާ މެދު ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި އޭނާ މަގާމުން ވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ.
އަލަމްގިރީގެ ޖާދުލުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖެހިފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި މުދިމުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓީޗަރުންގެ މައުލޫމާތު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު އެ ޓީޗަރުން ތައްވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އަލަމްގިރި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރއޭނާގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ދެ ތުހުމަތެއް ކުރެ އެވެ. އެއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތާއި އާއި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.


Loading

2 Responses

  1. ތީވެސް އާދައިގެ ގިރިއެއް ނޫނެވެ. 250 ބޮޑެތި އޮޑި ގިރިއަށް އަރާ އޮޑީގެ ބަނޑުފިލާ ދާއިރުވެސް ގިރިއަކަށް ހިލަމެއް ނުވެ ހަމަ އޯކޭ ބާވައެވެ. ތިގިރީގެ މެޑިކަލް ރިޕޯތެއް ޕޮލިސް ޝާޢިރު ކުރައްވާށެވެ. އެއީ ގިރިއަށް ގެއްލުން ވުމަކީ އެންވަރޔަރުމަންޓަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށްވާއި އިރު ގިރިއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ސަރުކާރަށް ދައްކައި ކުލިއަރެންސް ނުލިބި އެއްވެސް ބޯޓެއް ދެން އޮތްތަނުން ނަގިލިނެގި ފުރިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ނޫންތަ؟

  2. މިދެން ކިހާބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް. ގައިމު މިކަމެއް ކުރާނީ އެއްދުވަހަކުން ދެ ދުވަހަކުންނޫންތާ.

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް