“ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން” އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް – މިއެވޯޑް ލިބޭތާ 12 ވަނަ އަހަރު

84

“ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން” އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މެރިން ޑައިވްގެ އެވޯޑްގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ “ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން” ގެ އެވޯޑް ވިދިިިވިދިގެން ރާއްޖެ ހާސިލް ކުރި މިއީ 12 ވަނަ ފަހަރެވެ. ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ސްކޫބާ ޑައިވިން އަދި ބީޗް ރިސޯޓް ތަކަށް ހާއްސަކޮއްގެން ބާއްވާ ފެއާގައި މިއެވޯޑް ލިބުނުކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ މިފެއާރ އަކީ ސްކޫބާ ޑައިވަރުންނާއި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ފެއާއެކެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ