"ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް - މިއެވޯޑް ލިބޭތާ 12 ވަނަ އަހަރު

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

“ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން” އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މެރިން ޑައިވްގެ އެވޯޑްގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމުގައިވާ “ޑްރީމް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން” ގެ އެވޯޑް ވިދިިިވިދިގެން ރާއްޖެ ހާސިލް ކުރި މިއީ 12 ވަނަ ފަހަރެވެ. ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ސްކޫބާ ޑައިވިން އަދި ބީޗް ރިސޯޓް ތަކަށް ހާއްސަކޮއްގެން ބާއްވާ ފެއާގައި މިއެވޯޑް ލިބުނުކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ މިފެއާރ އަކީ ސްކޫބާ ޑައިވަރުންނާއި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ފެއާއެކެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް