ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުމް ގޯސްވާނެ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުމް ގޯސްވާނެ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުމް ގޯސް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވަނީ  ހެނދުނު 10 އަކުން ފެށިގެން މިރޭ ހަތެއްޖެހުމާ ހަމައަށް  މޫސުމް ގޯސް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ. އަތޮޅާއި މ. އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑުތައް ގަދަވެ އުދަ އަރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ކަނޑުގަދަވާ ދުވަސްވަރު ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް