ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގާމެއް

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގާމެއް

ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގާމެއް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ( ޖޭއެސްސީ)ން ފަށައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެ ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތަކީ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ދަރިވަރުންނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވި ދަރިވަރުންނަށް ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ކޯޓުތަކުގައި އޮންނަ ފުރުސަތުތަކަށް ވެސް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވާ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް މިޕްރޮގްރާމުން ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ޖޭއެސްސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1-3ގެ ދަރިވަރުންނެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސުޕްރިމް ކޯޓުގައެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް