އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ފާޑު ކިޔުން ޓްރަންޕަށް!

60

އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓްރަންޕަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝައިލް އޮބާމާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ އެމެރިކާ އަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ރައީސެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމެރިކާ އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމް ކުރެވޭނީ ޓްރަމްޕުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ.

“ޓްރަމްޕަކީ އެމެރިކާ އަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މީހެއް ނޫން” ކަމަށް މިޝައިލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި “ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުތައް ފެއިލްވުމުން މުޅި އެމެރިކާ ވަނީ ބޮއްސުންލާފައި.” ކަމަށް ވެސް މިޝައިލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިޝައިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަންގައި، ކުރިން ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްގައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ