ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހާއްސަ ސެންޓަރެއް!

85

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިސެންޓަރުގައި ހަ އެނދު ހިމެނޭ އިރު 2 އެނދު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނެކަމަށެވެ. އެ  ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މިސެންޓަރުގައި 24 ގަޑިއިރު ފަރުވާ ދެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެކަމަށެވެ.

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރޯކް ޖެހިފައި ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ސްޕީޗް ތެރަޕީ ދިނުމާއި، ފިޒިއޮތެރަޕީ އަދި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ