ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް އަޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް އަޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

 

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް  ޔެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލަށް އިމާރަތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރި މިސްކިތަކީ ވަގުތީ މިސްކިތެއްކަމަށާ މި މިސްކިތް އިމާރަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 35 ދުވަހުގެ ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށްކަމަށެވެ.
މިއީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރާ ދެވަނަ މިސްކިތެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މިސްކިތަކީ  އެއްފަހަރާ 600 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއްކަމަށް ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

މި މިސްކިތުގގައި ފިރިހެނުންގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް