ޔޫއޭއީ ގެ ރައީސް އެ ގައުމުގެ 870 މީހުންނަށް އަފޫއާންމެއް ދެއްވައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ޔޫއޭއީ ގެ ރައީސް އެ ގައުމުގެ 870 މީހުންނަށް އަފޫއާންމެއް ދެއްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސް ޚަލީފާ ބިން ޒާޔިދުއްނަހުޔާން އެ ގައުމުގެ 870 މީހުންނަށް އަފޫއާންމެއް ދެއްވައި އެ އެންމެން މިނިވަން ކުރުމަށް އަމުރު ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނި ގޮތުގައި އަފޫއާންމު ދެއްވި މީހުންގެ ޖުރިމަނާ އާއި ދަރަނިތައް އަދާކޮށްދޭނީ ވެސް ސަރުކާރުންނެވެ.

ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ގައިދީން މިނިވަން ކުރެއްވީ 50 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ. ގައިދީންނަށް އަފޫއާންމެއް ރަސްގެފާނު ދެއްވިކަން އިއުލާނު ކުރެވުނު އިރު ކުށްވެރީންނާއި އެމީހުން ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތްތައް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ރަސްގެފާނު ގައުމީ ދުވަހާއި އަޟުޙާ އީދު ދުވަހާ ދިމާކުރައްވައި އާއްމުކޮށް ކުށްވެރިންނަށް އަފޫއާންމެއް ދެއްވައެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް