ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ  ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓީނު ވުމަކާއި ނުލައި ތައިލޭންޑަށް އެތެރެ ވުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ވަނީ ތައިލޭންޑުގެ ސަރުކާރުން ދީފައެވެ. މިކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ އޮޕެރޭޝަންސް ސެންޓާގެ ސެކްރެޓެރީ، ތާނީ ތޮގްފަޑިކީއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ހާލަތާއި ގައުމު ގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 63 ގައުމެއް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ތައިލޭޑުން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓީނު ވުމަކާ ނުލައި ތައިލޭންޑަށް އެތެރެ ވެވޭނެއެވެ. މި ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ ނަންވެސް ހިމަނާފައި ވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު ވަނީ އެ ގައުމަށް ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައެވެ.

 

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް