​ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
​ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި!

​ގަލޮޅު ސުކޫލުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި 63 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

​އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފައި ވަނީ އެ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި މަައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ވަނީ އެ ސުކޫލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތު މީހުން ސަަސްޕެންޑް ވެސް ކޮށްފައެވެ.

​އެ ސުކޫލުން އެ ދުވަހު ނެރުނު ދެންނެވުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތު އަންހެނުން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުދިން ފާހާނާއަށް ދާނީ ޓީޗަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އޭރު، މި މައްސަލައިގައި ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތު އަންހެނުން ސަސްޕެންޑު ކުރީ، އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ސީދާ އެތަނުން ކާކު ކަން ނޭނގޭތީއެވެ.

​ޖިންސީ ގޯނާގެ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ދަރިވަރުން ފާޚާނާއަށް ފޮނުވުމުގައި، ހަވާލު ކުރާ ފަރާތް އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މިއަދު ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް