އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑީއާއަށް ލީކް ކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަންފަށައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑީއާއަށް ލީކް ކުރި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަންފަށައިފި

 

ދިވެހި އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ވައިބާ ގްރޫޕަކަށްލީ މައްސަލައެއް ފުލުހުންބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންބުނީ އެ އަންހެން މީހާއަކީ ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެއްކަމަށާ އެ މީހާ އަމިއްލަ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް  ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ފޮނުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުން އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއްސަލައިގެ ތަފްސީލް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ އަކީ ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯތައް އަމިއްލައަށް އާންމުކުރުމާއި އަދި އެހެންމީހުންގެ މިފަދަ ފޮޓޯތަށް އާންމުކުރުން ވެފައިވަނީ މުޖުތަމައުއަށް މިހާރު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް