ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

 

 

ވ. ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 100 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ 6.3 ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ މިރަށުގެ ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ.

9.16 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3.5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

އެމްޓީސީން ބުނީ ރަކީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 40 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރަސް ތޮށިލާނެކަމަށެވެ. އަދި 200 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ރަކީދޫގެ އާބާދީ އަކީ 370 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ 100 އެއްހާ މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ގިނައަދެއްގެ މީހުން އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެރަށް ވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް