ކޮނޑޭގައި ޒަމާނީ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

41

 

ގއ. ކޮނޑޭގައި ޒަމާނީ ރީތި މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމަށް އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މިސްކިތް އެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކު އެއްބަސް ވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ. އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުރުޝިދާ އަލިމަނިކުއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މިސްކިތަކީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ކަމަށެވެ. 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ