ރޮބޮޓް ތަކެއް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން މީހުން އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ތަނަކަށް ސިންގަޕޯރ ބަދަލުވުމުގެ ބިރު

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ރޮބޮޓް ތަކެއް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން މީހުން އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ފަދަ ތަނަކަށް ސިންގަޕޯރ ބަދަލުވުމުގެ ބިރު

ސިންގަޕޯރގެ މަގުތައް މަތީގައި “އެކަށީގެން ނުވާ” ގޮތަށް އަމަލުކުރާ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ރޮބޮޓެއް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ގިނަ ޝައްކުތަކެއް ވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ.

މި ރޮބޮޓަކީ ސިންގަޕޯރ އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާރވެއިލަންސް ޓެކްތަކަށް އެންމެ ފަހުން އީޖާދު ކޮށްފައިވާ އެއްޗެވެ.

ސިންގަޕޯރ ގެ ރައްޔިތުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސީސީޓީވީ ގެ އިތުރުން މަގުމަތީގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މޫނު ދެނެގަނެވޭ ފަދަ ކެމެރާތައް ބަހައްޓާފައެވެ.

 

 

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް