ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރަން ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެ

89
FILE - Swedish artist Lars Vilks speaks during an interview with The Associated Press in Malmo, Sweden, Wednesday March 4, 2015. Vilks, who had lived under police protection since his 2007 sketch of the Prophet Muhammad with a dog’s body brought death threats, died from a traffic accident Sunday, Oct. 3, 2021 Swedish news media reported. (AP Photo/David Keyton)

ކީރިތި ރަސޫލާ އަދި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ކާޓޫނުތައް ކުރަހައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ގަދަރާއި ހުރުމަތް ކަނޑާލަން މަސައްކަތްކުރި ސްވިޑުންގެ ކުރެހުންތެރިޔާ ލާސް ވިލްކްސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ލާސް މަރުވީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ޓްރެކެއްގައި މުޑިއަރައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ. އެ ހާދިސާގައި ފުލުހުންގެ ފުޅަދުން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ދެ މީހަކުވެސް މަރުވިއެވެ. ޓްރެކް ދުއްވަން އިންމީހާ ޒަޚަމްވިއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلمގެ ކާޓޫނުތައް ކުރެހިފަހުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމް އުއްމަތުގައި އުފެދު ރުޅިވެރިކަމާއި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ލާސް ވިލްކްސް، 75އ ގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބަލައި ސުވިޑުން ސަރުކާރުން ވަނީ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަން ދީފައެވެ. އޭނާ އުޅެމުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައެވެ.

ފުލުހުން ނެރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައި ވަނީ ރޭވުމެއްގެ ދަށުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ނޭނގޭކަމަށެވެ.

ލާސް ވިލްކްސް، ކުރެހި ކާޓޫނުތައް ޝާއިޢު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމު ގައުމުތަކުގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި މުޒާހަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ސްވިޑުންގެ އޭރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ފުރެޑްރިކް ރެއިންފިލްޓް މުސްލިމް 22 ގައުމެއްގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މުސްލލިމުންގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ރުޅިވެރިކަން ހައްލުކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

އިރާގުގެ އަލްޤާޢިދާ ޖަމާއަތުން ވަނީ ކާޓޫނު ކުރެހި މީހާގެ ބޮލަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅައި އޭނާ މަރާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ލާސަންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ސުވިޑުން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 2015 ގައި ސުވިޑުންގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށް ލާސް ގޮސް އިންދާ ބަޑިހިފައިގެން ހުރި މީހަކު އެތަނަށް ވަދެ ލާސް މަރާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެފަހަރު މަރުން ސަލާމަތްވިއެވެ. ބަޑީގެ ހަމަލާގައި މަރުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފިލްމު އުފައްދާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ