ސުލްތާނުގެ ޖަނާޒާ މައުރިބަށް ފަހު އާ ސަހަރާގައި

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
ސުލްތާނުގެ ޖަނާޒާ މައުރިބަށް ފަހު އާ ސަހަރާގައި

ތަމްރީނެއް ހެދުމަށް އިންޑިއާގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމްގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި މިއަދު މައުރިބް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި  ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.


ސުލްތާންގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ ގެނެސް މިހާރުވަނީ އާސަހަރާގައެވެ.


ސުލްތާން ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެކަޑެމީގައި އޮފިސާ ކެޑޭޓް ތަމްރީނު ހަރަކާތުގައި ދުވުމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

އޭނާ ދުވަމުންދަނިކޮށް ވެއްޓުމާއެކު ވަގުތުން އިމަޖެންސީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާ، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް ސުލްތާން ނިޔާވެފައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. 

އއ.ހިމަންދޫ ރޯޒްމީޑް، މުހައްމަދު ސުލްތާން ނިޔާވިއުރު  އުމުރުން 22 އަހަރެވެ.

ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ސުލްތާން އިބްރާހިމް ސިފައިންގެ ހިދުމަތާ ގުޅިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހަކަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސުލްތާން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ހެޑްކުއާޓާޒްގައެވެ.

ސުލްތާން ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން 48 ގަޑިއިރަށް ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ވަނީ ތިރިކޮށްފައެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް