ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް

76

މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފފައިވާކަމަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޖިލިހުގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެން ޖަލްސާ އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށާއި މިހަފްތާގައި އިތުރު ޖަލްސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން މެންބަރުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އާއްމުކޮށް މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންނަނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުއެވެ.
ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދިއުމަށް ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ