ރަސްފަރި ފަރަށް އާގުބޯޓެއް އަރައިފި

497

 

ކ ރަސްފަރި ފަރަށް އާގު ބޯޓެއް އަރައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މި ރަސްފަރި ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށްކަމަށެވެ.

އާގު ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެސަރަހައްދުގައި އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކަމާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޓީމެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން ވެސް ކާގޯ ބޯޓުތައް ފަރަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައި ވެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ