ރާއްޖެ އިން އިތުރު 137 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ!

46

ރާއްޖެއިން ފެނުން ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފާއިތުވެދިޔަ 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި 137 ކޭސްއެވެ.

އިއްޔެ ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 100 މީހަކު ފައްސިވެފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުންނެވެ.އަދި ރިސޯޓްތަކުން 14މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އަނެއް 23 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އިއްޔެގެ ރެކޯޑްތަކާއި އެކު ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 77,895 އަށް އަރައިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 2,566އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު

17 ފަރާތަކަށް ދަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ .

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން 222 މީހަކުވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި 75,095 މީހަކު ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ