މަސްވެރިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

6

 

މަސްވެރިންތަކެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ކެޔޮޅު އަބްދުއްލާ ރަޝީދެވެ.

“ހަމްދު-6” ދޯނީގެ ކައްޕި އަބްދުއްލާ ރަޝީދު ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ