ކުކުޅު ކަތިލި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ކުރާ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

ކުޑަ ހެންވޭރު ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ކުކުޅުތަކެއް ކަތިލާފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ އިދާރާއިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ކުޑަހެންވޭރު ސަރަހައްދުގައި ދޫކޮށްފައިތި ކުކުޅުތަކެއް ހިފައި ކަތިލާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް އިއްޔެ ހެނދުނު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް މިކުކުޅުތައް ކަތިލުމުގައި އޮތް ކަމަށް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަހެންވޭރު ސަރަހައްދުގައި އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުކުޅުތަކެއް ފުލުހުން ކަތިލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުންވަނީ ހަބަރު ފަތުރާފައެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް