ގިނައަދަދެއްގެ ބަނގުރާއާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

115

 

މާލެސިޓީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ބަނގުރާގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށްފުލުހުންބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި މާލޭގެ ގެ އަކާއި ގަރާޖެއް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު 732 ދަޅު ބިޔަރު ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ އިތުތަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

1 ހިޔާލު

  1. މި ޑިމޮކްރަސީ ކުދިން ކޮޅުގެ ސަރުކާރަކުން ރާބޮއިގެން ނެށިޔަސް މިހާރަކު މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ. ލާދީނީ އޭ ނުކިޔާތީ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ