އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ވަޒަންތަކެއް ފެނިއްޖެ

79

 

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ވަޒަންތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވަޒަން ތައް ފެނުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގެ ދަބަހުންކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަންތަކެއް ފެނުނު މައްސަލަ އެއް މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖަހާ އެހާކަށްހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާއަކީ 60 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށާ، އޭނާ އަކީ ނެމީބިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށެވެ.

 

އަދި އެމީހާ އަތުން ފެނުނު ވަޒަންތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އޭނާ އާއި ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެއީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ

މިތަނުގައި ހިޔާލު ލިޔުއްވާ
ނަން ލިޔުއްވާ