އިއްޔެ ބަންދުކުރި ތިން މިސްކިތެއް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ހުޅުވައިފި

Loading

Facebook
Twitter
WhatsApp

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ގޮސްފައިވާ ތިން މިސްކިތެއް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ގޮސްފައިވާ ތިން މިސްކިތެއް ވަނީ ރޭގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެއީ މަސްޖިދުލް ސުލްތާން މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން އާއި މަސްޖިދުލް ސުލްތާން ހަސަން އިއްޒުއްދީން އަދި މަސްޖިދުލް އަފީފުއްދީން އެވެ.

އެއާއެކު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައިވަނީ ރޭގައި އެ މިސްކިތްތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން ފެށި ކަމަށެވެ.

އަދި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމަށްފަހު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލޭގައި ފުރަބަންދުގެ ލުއި ދިނުމަށްފަހު މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މަސް ފެށުމާއެކު ހުކުރު ނަމާދު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. ހުކުރު ނަމާދު މާލޭގައި ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވީ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

Loading

Leave a Reply

ޚިޔާލު ފައުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދީނީ، ޤާނޫނީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް